Архив за ‘РОЛЯТА НА ПЛАНЕТИТЕ В SR’

Сатурн в Х дом

Ако е ранен, той предизвиква неприятности в службата, необходимост от преодоляване на голямо количество трудности за задържането на положението и опасност от тежки загуби.

Сатурн в IX дом

Много често говори за неприятности, чиято причина са снахи и зетьове.

Сатурн в VIII дом

Много често тази конфигурация е показател за дългове, свързани с много безпокойства, понижение на годишните доходи или стойността на ценни книжа.

Сатурн в VII дом

Пол Рижел казва, че ретроградният Сатурн, управител на МС, в VIII дом SR създава неприятности, свързани с родителите или с наследство.

Сатурн в VI дом

Подобрението на състоянието на организма изисква не малко време и усилия, само ако Сатурн не се намира във Везни.

Сатурн в V дом

Това е лошо положение за залози и борсови спекулации, дори ако Сатурн има добри аспекти.

Сатурн в IV дом

Сатурн в IV дом говори за задължения и грижи, свързани с недвижими имоти, домашни въпроси, роднини или наследство.

Сатурн в III дом

Ранен Сатурн тук е особено неблагоприятен в картите на учещи се, писатели, редактори.

Сатурн във II дом

Това ще е неблагоприятна година за начинанията, имащи отношения към недвижими имоти.

Сатурн в I дом

Тази позиция на SR, дори ако е облагородена и има хармонични аспекти, ще изисква от човека усилия, надхвърлящи възможностите