Архив за ‘РОЛЯТА НА ПЛАНЕТИТЕ В SR’

Сатурн

Преди всичко Сатурн оказва в SR такова събитие, което ще повлияе на човека не в определен период в годината, както действат всички други планети в повечето случаи, а на нещо, което ще оказва влияние през цялата година.

Юпитер в XII дом

Ако е добре поставен, Юпитер благоприятства влизането в тайни общества.

Юпитер в XI дом

Това положение е благоприятно за връзките и приятелските отношения.

Юпитер в Х дом

Ако е силно ранен, той най-често говори за конфликти, свързани с небрежност, с прекалено далечни намерения и прекалено големи планове.

Юпитер в IX дом

Юпитер в IX дом укрепва репутацията, усилва уважителното отношение към човека, съдейства развитието на умствените способности

Юпитер в VIII дом

Ако е ранен, той води до увеличаване на дълговете или причинява свързани с тях неприятности.

Юпитер в VII дом

Ако е ранен, той съветва да не сме прекалено доверчиви, тъй като с такова положение на Юпитер често се забелязва злоупотреба с доверие.

Юпитер в VI дом

Ако е ранена, тази планета съветва да се прочисти кръвта и да се избягват крайностите, към които предразполага това положение.

Юпитер в V дом

Ако е ранен и слаб, той усилва тенденцията към риск – това може да доведе след себе си загуба в рисковани начинания или неприятности от чувствен порядък.

Юпитер в IV дом

Много често това положение обещава някакво приятно събитие в последните три месеца на годината, започваща с момента на SR.