Архив за ‘РОЛЯТА НА ПЛАНЕТИТЕ В SR’

Съвпад Слънце–Меркурий

Слънчевия дом ще повлече със себе си изменения в нещата на дома

Плутон в XII дом

Плутон в XII дом, изглежда, показва, че човек го занимават тайни от другите замисли и грижи

Плутон в Х дом

Това положение повишава амбицията.

Плутон в IX дом

Често такова положение на Плутон съответства и на смъртта на дадения човек.

Плутон в VII дом

Понякога това говори за напълно лишени от основания опасения за живота на близък човек.

Плутон в VI дом

При добри аспекти това е обещание за оздравяване, което ще изуми всички.

Плутон в V дом

Плутон плаши, но не нанася реален ущърб, ако не е много ранен). Той често говори за непредвидени събития (не задължително лоши), свързани с деца

Плутон в IV дом

Човек може да има склонност да се затваря в себе си, към самота и изолация

Плутон в III дом

Той предполага по-скоро практичност и решаване на проблемите като цяло.

Плутон във II дом

Това също е обещание за нови възможности.