Сатурн в Х дом

Сатурн в Х дом препятства придвижването в службата: ако има хармонични аспекти и е добре поставен, той говори за устойчиво положение, но в същото време е причина за някакви грижи. Ако е ранен, той предизвиква неприятности в службата, необходимост от преодоляване на голямо количество трудности за задържането на положението и опасност от тежки загуби. Често той води до някакво много неприятно събитие в начинанията на дадения човек или събития, оказващи въздействие на неговото положение. Много често предсказва болест на майката.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply