Архив за ‘РОЛЯТА НА ПЛАНЕТИТЕ В SR’

Нептун в IV дом

Ако Нептун е ранен, следва да се очакват най-невероятни усложнения, включително обир в дома или измяна на съпругата.

Нептун в III дом

От интелектуална гледна точка това положение на Нептун не благоприятства учебния процес и работата, свързана с точност.

Нептун във II дом

Ако е много наранен Нептун, има опасност от загуби, свързани с нечестност (по-често с мошеничество, злоупотреба с доверие или с измама, отколкото с кражби).

Нептун в I дом

Напрегнатите аспекти са свързани с разочарования от невъзможността за реализация на плановете в живота.

Нептун

Ако Уран действа неочаквано, силно, то Нептун заслепява и неговото въздействие се проявява по-скоро на вътрешно, отколкото на външно ниво; той оказва влияние на психиката на субекта. Този отпечатък Нептун оставя върху заемания от него дом от SR.

Уран в XII дом

Уран в XII дом говори за неприятности и усложнения, най-често зависещи от дома, който управлява.

Уран в XI дом

Уран в XI дом винаги говори за изменения в плановете на човека, а също в кръга на приятелите и близките му. Понякога промените в плановете зависи от нови познанства.

Уран в Х дом

Това е необходимост да се използва случаят, да се вземат почти импровизирани решения. При хармонични аспекти – вероятност от успех, неочакван и явяващ се по необичаен начин.

Уран в IX дом

При напрегнати аспекти той е свързан с неприятности и разправии, причина за които ще са родителите на съпруга.

Уран в VIII дом

Уран в VIII дом, ако е ранен, понякога е показател за смъртна опасност.