Архив за ‘РОЛЯТА НА ПЛАНЕТИТЕ В SR’

Уран в VII дом

Ако даденият човек води процес, развръзката ще бъде повече или по-малко неочаквана, нейният характер ще е свързан с аспектите на съвкупните показатели в картите.

Уран в VI дом

Уран в VI дом е показател за усложнени заболявания, редки и установявани с големи усилия, което е свързано с грешки в диагностиката и лечението.

Уран в V дом

Уран в V дом засилва сексуалното влечение и говори (особено в мъжка тема) за кратковременни любовни връзки, за прекалено прибързани връзки или раздели, за промяна в чувствения живот.

Уран в IV дом

Уран в IV дом предизвиква непредвидени изменения в домашния живот и говори за промяна на местожителството.

Уран в III дом

При хармонични аспекти това положение подпомага научните занимания (управлявани от тази планета – астрология, окултизъм, древна история, физически науки, електричество и т.н.)

Уран във II дом

Напрегнатите аспекти лишават човек от възможност за надеждно влагане на капитал.

Уран в I дом

Ако е ранен, това е показател за опасност от нещастен случай, чиято причина е самият човек – особено когато има съвпад с АСЦ.

Уран

Влиянието на Уран в SR често се проявява по-често чрез внезапни, но кратковременни събития

Сатурн в XII дом

Наблюденията показват, че болест, показвана от тази позиция, няма да протече скрито: тя или ще стане хронична, или ще напомня за себе си със своите последствия.

Сатурн в XI дом

Това положение също говори за намаляване на кръга приятели, за отслабване на приятелските връзки.