Архив за ‘РОЛЯТА НА ПЛАНЕТИТЕ В SR’

Плутон в I дом

При тази позиция се наблюдава повишена активност.

Плутон

Тъй като още не е установено значението на Плутон в SR, можем да дадем примерна оценка на ролята, която той играе.

Нептун в XII дом

Ако Нептун има хармонични аспекти, той благоприятства всичко, което се отнася до спиритизма и психиката.

Нептун в XI дом

Говори за това, че надеждите и плановете няма да се реализират.

Нептун в Х дом

Ако тази позиция на Нептун е ранена, тя ще предизвиква скандали.

Нептун в IX дом

Ако е силно ранен, Нептун предполага усложнения, свързани със закона; безпокойства

Нептун в VIII дом

Заплашва го някакво мошеничество или тъмни машинации. Често това е свързано с грешки на съпруга или на приятел.

Нептун в VII дом

Нептун в VII дом нарушава хармонията в семейния живот и ако той е ранен

Нептун в VI дом

Ако е силно ранен, тази позиция има тенденция към безпорядък или усложнения в работата и отбелязва нечестност или вреда за работата заради неспособност на подчинените.

Нептун в V дом

Нептун в V дом обикновено отбелязва безпокойства и грижи, свързани с деца, чувственият живот по-скоро ще протича в психически, отколкото във физически план, човек ще се лъже в своите сметки.