Архив за ‘РОЛЯТА НА ПЛАНЕТИТЕ В SR’

Слънце в VII дом SR

Тази опасност се усилва от опозицията на АСЦ към Слънцето.

Слънце в VI дом SR

Неблагоприятно положение било за здравето, било за това, за което говори домът, управляван от Слънцето в SR.

Слънце в V дом SR

Слънцето с безплодието, едва ли ще намерим някакво характерно значение при разглеждането на дадения дом по отношение на децата.

Слънце в IV дом SR

Ако Слънцето не е ранено, позицията улеснява всички действия, отнасящи се до недвижима собственост.

Слънце в III дом SR

Съгласно аспектите, получени в този дом на Слънцето, може да се съди за успеха от учебна дейност.

Слънце във II дом SR

При омъжените жени това е перспектива за повишаване на оплакванията от съпруга.

Слънце в I дом SR

В даденото положение Слънцето очевидно оказва по-голямо влияние на управлявания от него дом, отколкото на дома, който заема.

РОЛЯТА НА ПЛАНЕТИТЕ В SR

Именно затова присъствието на неблагоприятни планети в ъгловите положения е особено опасно за SR.