Уран

Влиянието на Уран в SR често се проявява по-често чрез внезапни, но кратковременни събития, отколкото чрез общите тенденции и атмосферата, в която живее даденият човек през годината.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply