Уран във II дом

Напрегнатите аспекти лишават човек от възможност за надеждно влагане на капитал.

Уран в I дом

Ако е ранен, това е показател за опасност от нещастен случай, чиято причина е самият човек – особено когато има съвпад с АСЦ.

Уран

Влиянието на Уран в SR често се проявява по-често чрез внезапни, но кратковременни събития

Сатурн в XII дом

Наблюденията показват, че болест, показвана от тази позиция, няма да протече скрито: тя или ще стане хронична, или ще напомня за себе си със своите последствия.

Сатурн в XI дом

Това положение също говори за намаляване на кръга приятели, за отслабване на приятелските връзки.

Сатурн в Х дом

Ако е ранен, той предизвиква неприятности в службата, необходимост от преодоляване на голямо количество трудности за задържането на положението и опасност от тежки загуби.

Сатурн в IX дом

Много често говори за неприятности, чиято причина са снахи и зетьове.

Сатурн в VIII дом

Много често тази конфигурация е показател за дългове, свързани с много безпокойства, понижение на годишните доходи или стойността на ценни книжа.

Сатурн в VII дом

Пол Рижел казва, че ретроградният Сатурн, управител на МС, в VIII дом SR създава неприятности, свързани с родителите или с наследство.

Сатурн в VI дом

Подобрението на състоянието на организма изисква не малко време и усилия, само ако Сатурн не се намира във Везни.