Съвпад Слънце–Марс

Общо взето, това е конфигурация на жестокост и насилие, което се осъществява

Съвпад Слънце–Венера

Слънцето, ще доведе до успешно решение на дома, в който е Венера

Съвпад Слънце–Меркурий

Слънчевия дом ще повлече със себе си изменения в нещата на дома

Съвпад Слънце–Луна

човек е принуден да напусне родината, оставяйки роднините, които обича

АСПЕКТИ В СЛЪНЧЕВАТА РЕВОЛЮЦИЯ (SR)

Нехармоничните (напрегнати) аспекти между Уран и АСЦ съответстват на нещастни случаи, свързани с електричество, чиято сериозност е пропорционална на силата на Уран.

Плутон в XII дом

Плутон в XII дом, изглежда, показва, че човек го занимават тайни от другите замисли и грижи

Плутон в XI дом

Плутон в XI дом говори, че реализацията на проектите зависи не само от личните усилия, но и от съдействието на щастливи обстоятелства.

Плутон в Х дом

Това положение повишава амбицията.

Плутон в IX дом

Често такова положение на Плутон съответства и на смъртта на дадения човек.

Плутон в VII дом

Понякога това говори за напълно лишени от основания опасения за живота на близък човек.