Нептун в IX дом

Ако е силно ранен, Нептун предполага усложнения, свързани със закона; безпокойства

Нептун в VIII дом

Заплашва го някакво мошеничество или тъмни машинации. Често това е свързано с грешки на съпруга или на приятел.

Нептун в VII дом

Нептун в VII дом нарушава хармонията в семейния живот и ако той е ранен

Нептун в VI дом

Ако е силно ранен, тази позиция има тенденция към безпорядък или усложнения в работата и отбелязва нечестност или вреда за работата заради неспособност на подчинените.

Нептун в V дом

Нептун в V дом обикновено отбелязва безпокойства и грижи, свързани с деца, чувственият живот по-скоро ще протича в психически, отколкото във физически план, човек ще се лъже в своите сметки.

Нептун в IV дом

Ако Нептун е ранен, следва да се очакват най-невероятни усложнения, включително обир в дома или измяна на съпругата.

Нептун в III дом

От интелектуална гледна точка това положение на Нептун не благоприятства учебния процес и работата, свързана с точност.

Нептун във II дом

Ако е много наранен Нептун, има опасност от загуби, свързани с нечестност (по-често с мошеничество, злоупотреба с доверие или с измама, отколкото с кражби).

Нептун в I дом

Напрегнатите аспекти са свързани с разочарования от невъзможността за реализация на плановете в живота.

Нептун

Ако Уран действа неочаквано, силно, то Нептун заслепява и неговото въздействие се проявява по-скоро на вътрешно, отколкото на външно ниво; той оказва влияние на психиката на субекта. Този отпечатък Нептун оставя върху заемания от него дом от SR.