Плутон в VI дом

При добри аспекти това е обещание за оздравяване, което ще изуми всички.

Плутон в V дом

Плутон плаши, но не нанася реален ущърб, ако не е много ранен). Той често говори за непредвидени събития (не задължително лоши), свързани с деца

Плутон в IV дом

Човек може да има склонност да се затваря в себе си, към самота и изолация

Плутон в III дом

Той предполага по-скоро практичност и решаване на проблемите като цяло.

Плутон във II дом

Това също е обещание за нови възможности.

Плутон в I дом

При тази позиция се наблюдава повишена активност.

Плутон

Тъй като още не е установено значението на Плутон в SR, можем да дадем примерна оценка на ролята, която той играе.

Нептун в XII дом

Ако Нептун има хармонични аспекти, той благоприятства всичко, което се отнася до спиритизма и психиката.

Нептун в XI дом

Говори за това, че надеждите и плановете няма да се реализират.

Нептун в Х дом

Ако тази позиция на Нептун е ранена, тя ще предизвиква скандали.