Марс в III дом

Марс в III дом винаги е предупреждение да се опасяваме от лоши новини, някакви невнимателни стъпки, свързани с устни или писмени изказвания, които стават причина за разногласия и разправии с околните. Ако Марс получава напрегнат аспект, то при пътуването (особено с автомобил) трябва да се спазва благоразумие. Във въздушен знак или в огнен това е указание за голяма интелектуална активност.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply