Posts Tagged ‘XII дом’

Слънце в XII дом SR

Ако Слънцето е много ранено, тази позиция представлява заплаха за здравето, тъй като отбелязва изтощение на организма.

XII дом SR в I дом на радикса

Прави пътешествията опасни, създава заплаха от нещастни случаи, особено при неблагоприятни планети. Показател за неприятности, произтичащи от писма или документи.

МС в XII дом на радикса

Тази конфигурация е благоприятна само за лекари, медсестри и всички хора, чиято професия се разкрива от областта на XII дом

АСЦ SR в XII дом на радикса

Тази конфигурация често съответства на съдебно преследване. Ако присъствието на АСЦ в XII дом говори за година на изпитания, то не бива отрано да се предричат всички възможни събития.