Posts Tagged ‘XI дом’

Слънце в XI дом SR

Това още е указание за съществуването на някакъв приятел, имащ голямо значение в живота на човека в течение на последващата година.

XI дом SR в I дом на радикса

Улеснява сближаването с братя, колеги, говори за неголеми взаимни услуги. При неблагоприятни планети, това е добра позиция за съревнование, изложби, спортни достижения.

МС в XI дом на радикса

Обикновено това е много добър показател за реализацията на плановете.

АСЦ SR в XI дом на радикса

Винаги изважда на преден план приятелите. Ако факторите в хороскопа са благоприятни, това ще бъде година на нови приятелски връзки, от приятелите и познатите ще зависи изпълнението на новите планове.