Posts Tagged ‘III дом’

Марс в III дом

Ако Марс получава напрегнат аспект, то при пътуването (особено с автомобил) трябва да се спазва благоразумие.

Луна в III дом

Освен това оказва силно влияние на връзките на човек и при лоши аспекти следва да се опасява от неприятности с жени от обкръжението си или от някаква болест, протичаща в скрита форма.

Слънце в III дом SR

Съгласно аспектите, получени в този дом на Слънцето, може да се съди за успеха от учебна дейност.

III дом SR в I дом на радикса

Съответства на смяна на местожителството. Именно тук трябва да се търсят причините за преместванията и пътешествията на човека (ако такива са указани).

МС в III дом на радикса

Показва положение, изискващо голямо количество премествания или на работа, свързана с ръкописи.

АСЦ SR в III дом на радикса

И така, налагането на АСЦ SR върху III дом от радикса се отнася до въпроси от семейството или до въпроси, свързани с ръкописи, визити, премествания и съседство.