Posts Tagged ‘Юпитер’

Юпитер в XII дом

Ако е добре поставен, Юпитер благоприятства влизането в тайни общества.

Юпитер в XI дом

Това положение е благоприятно за връзките и приятелските отношения.

Юпитер в Х дом

Ако е силно ранен, той най-често говори за конфликти, свързани с небрежност, с прекалено далечни намерения и прекалено големи планове.

Юпитер в IX дом

Юпитер в IX дом укрепва репутацията, усилва уважителното отношение към човека, съдейства развитието на умствените способности

Юпитер в VIII дом

Ако е ранен, той води до увеличаване на дълговете или причинява свързани с тях неприятности.

Юпитер в VI дом

Ако е ранена, тази планета съветва да се прочисти кръвта и да се избягват крайностите, към които предразполага това положение.