Posts Tagged ‘червата’

Марс в IV дом

Ако той е ранен и е свързан с жизнени точки от картата, това положение показва затруднения с храносмилането, болести на жлъчката и червата