Posts Tagged ‘Х дом’

Слънце в Х дом SR

Ако Слънцето е ранено, настъпва отслабване на благотворното му влияние, но служебното израстване, макар и не без трудности, все пак е възможно.