Posts Tagged ‘хранителния режим’

Нептун в VI дом

Ако е силно ранен, тази позиция има тенденция към безпорядък или усложнения в работата и отбелязва нечестност или вреда за работата заради неспособност на подчинените.