Posts Tagged ‘хармонични аспекти’

Нептун в XI дом

Говори за това, че надеждите и плановете няма да се реализират.