Posts Tagged ‘физиологично заболяване’

Марс в VI дом

Марс в VI дом — Това е вероятност за някакво физиологично заболяване.