Posts Tagged ‘Уран е силно ранен’

Уран в VII дом

Ако даденият човек води процес, развръзката ще бъде повече или по-малко неочаквана, нейният характер ще е свързан с аспектите на съвкупните показатели в картите.