Posts Tagged ‘умствена работа’

АСЦ SR в III дом на радикса

И така, налагането на АСЦ SR върху III дом от радикса се отнася до въпроси от семейството или до въпроси, свързани с ръкописи, визити, премествания и съседство.