Posts Tagged ‘тревоги’

Меркурий в XI дом

Опозиция към планета, разположена в V дом, обикновено води до разочарования или тревоги, свързани с деца.