Posts Tagged ‘съвпад с АСЦ’

Уран в I дом

Ако е ранен, това е показател за опасност от нещастен случай, чиято причина е самият човек – особено когато има съвпад с АСЦ.