Posts Tagged ‘стабилност’

АСЦ SR в IV дом на радикса

От психологическа гледна точка това е признак, че човек има потребност от някаква стабилност, материална обезпеченост, спокойствие, създаване на домашно огнище, увереност в бъдещето.