Posts Tagged ‘Слънце’

Съвпад Слънце–Плутон

Годината изисква повече енергия, напоритост и прогрес, нови форми и методи.

Съвпад Слънце–Нептун

Обикновено говори за притеснително и подозрително обкръжение

Съвпад Слънце–Уран

Винаги предсказва дълбок и внезапен преврат в живота, чиято природа съответства на дома

Съвпад Слънце–Сатурн

Показва година на морална и физическа самота и постоянни грижи

Съвпад Слънце–Марс

Общо взето, това е конфигурация на жестокост и насилие, което се осъществява

Съвпад Слънце–Венера

Слънцето, ще доведе до успешно решение на дома, в който е Венера

Съвпад Слънце–Меркурий

Слънчевия дом ще повлече със себе си изменения в нещата на дома

Слънце в XII дом SR

Ако Слънцето е много ранено, тази позиция представлява заплаха за здравето, тъй като отбелязва изтощение на организма.

Слънце в XI дом SR

Това още е указание за съществуването на някакъв приятел, имащ голямо значение в живота на човека в течение на последващата година.

Слънце в Х дом SR

Ако Слънцето е ранено, настъпва отслабване на благотворното му влияние, но служебното израстване, макар и не без трудности, все пак е възможно.