Posts Tagged ‘скепсис’

Марс в IX дом

Марс в IX дом прави пътешествията опасни и често предсказва автомобилни аварии.