Posts Tagged ‘семейно щастие’

Венера в VII дом

Това положение често се наблюдава в SR на брак и любовни отношения.