Posts Tagged ‘селскостопански работници’

Венера в IV дом

Венера в IV дом обикновено говори за уреждане и украсяване на дома.