Posts Tagged ‘светските успехи’

Венера в XI дом

Това е показател за поддръжка и одобрение било от страна на жени, било получено благодарение на женска симпатия.