Posts Tagged ‘Сатурн’

Съвпад Слънце–Сатурн

Показва година на морална и физическа самота и постоянни грижи

Сатурн в VI дом

Подобрението на състоянието на организма изисква не малко време и усилия, само ако Сатурн не се намира във Везни.

Сатурн в V дом

Това е лошо положение за залози и борсови спекулации, дори ако Сатурн има добри аспекти.

Сатурн в IV дом

Сатурн в IV дом говори за задължения и грижи, свързани с недвижими имоти, домашни въпроси, роднини или наследство.

Сатурн

Преди всичко Сатурн оказва в SR такова събитие, което ще повлияе на човека не в определен период в годината, както действат всички други планети в повечето случаи, а на нещо, което ще оказва влияние през цялата година.

Венера в Х дом

Ако е ранена от Сатурн и Марс, Уран или Нептун, тя показва опасност от скандали по повод любовни връзки.

АСЦ SR в Рак

АСЦ в Рак подчертава впечатлителността и ако Луната е ранена от Сатурн (или се намира в знак на Сатурн)

VI дом SR в I дом на радикса

При неблагоприятни планети – опасност от заболяване, което води със себе си смяна на мястото (с Марс и Нептун – това е заразна болест, със Сатурн – простуда, с Уран – нещастен случай, и т.н.)

V дом SR в I дом на радикса

Разширение на съзнанието, удовлетворение, получено от пътешествие, научни занимания, от изпълнението на задълженията на съдия, от религия или успех в занятията

МС в VI дом на радикса

Ако SR предсказва болест, това ще бъде показател, че разклатеното здраве ще окаже влияние на положението на човека