Posts Tagged ‘ретрограден’

Юпитер във II дом

Това е показател, че такова развитие не удовлетворява дадения човек.