Posts Tagged ‘радикса’

II дом SR в I дом на радикса

Победата зависи от човека, от неговото здраве, действия, свободна воля и т.н. В поразена карта това е показател за ограничаване на личната свобода във връзка с неудовлетворително финансово положение или прекалено занимаващи човека парични въпроси.

ПОЗИЦИЯ НА ДОМОВЕТЕ ОТ SR ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДОМОВЕТЕ ОТ РАДИКАЛНИЯ ХОРОСКОП

Планетите обикновено способстват проявлението на всичко, което е свързано с наложения дом – това облекчава изследването и контрола, но всичко слабо забележимо, дори най-незначителният факт, преди всичко е заключено във връзката между домовете от SR и домовете от радикса.

МС в XII дом на радикса

Тази конфигурация е благоприятна само за лекари, медсестри и всички хора, чиято професия се разкрива от областта на XII дом

МС в XI дом на радикса

Обикновено това е много добър показател за реализацията на плановете.

МС в IX дом на радикса

Понякога – за важността на работа, свързана с чужбина, или с това, че успехът ще дойде от далече. Според практиката на автора тази позиция на МС се среща в момента на назначението на човека като консул

МС в VIII дом на радикса

При добро разположение позволява да се очаква парична сума, понякога наследство или подобряване на въпросите, свързани със сметки.

МС в VII дом на радикса

При лошо разположение тази позиция може да означава промяна вследствие на развод, разрив на връзката, освен това може да показва следствен или съдебен процес.

МС в VI дом на радикса

Ако SR предсказва болест, това ще бъде показател, че разклатеното здраве ще окаже влияние на положението на човека

МС в V дом на радикса

При жените това положение обозначава още година, когато активността е продължителна и най-важно – посветена на дете.

МС в IV дом на радикса

Много често това се явява указание на край на дълго занимание. Тъй като IV дом е дом на края на нещата, даденото положение често отбелязва година на пенсиониране