Posts Tagged ‘радикалната карта’

РОЛЯТА НА ПЛАНЕТИТЕ В SR

Именно затова присъствието на неблагоприятни планети в ъгловите положения е особено опасно за SR.

ПОЗИЦИЯ НА ДОМОВЕТЕ ОТ SR ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДОМОВЕТЕ ОТ РАДИКАЛНИЯ ХОРОСКОП

Планетите обикновено способстват проявлението на всичко, което е свързано с наложения дом – това облекчава изследването и контрола, но всичко слабо забележимо, дори най-незначителният факт, преди всичко е заключено във връзката между домовете от SR и домовете от радикса.