Posts Tagged ‘пътешествия’

Юпитер в IX дом

Юпитер в IX дом укрепва репутацията, усилва уважителното отношение към човека, съдейства развитието на умствените способности

Венера в IX дом

Венера в IX дом предсказва приятни пътешествия или желание да се осъществи такова пътешествие.