Posts Tagged ‘посредници’

Меркурий във II дом

Меркурий във II дом влияе на успехите в паричните въпроси само в зависимост от аспектите