Posts Tagged ‘опасни действия’

Марс в Х дом

Марс в Х дом говори за неприятности и усложнения, свързани с професията.