Posts Tagged ‘обучение’

Слънце в IX дом SR

Благоприятно положение, ако Слънцето не е много наранено