Posts Tagged ‘неприятности’

Юпитер в VIII дом

Ако е ранен, той води до увеличаване на дълговете или причинява свързани с тях неприятности.

Марс в XII дом

Марс в XII дом — Това е най-лошата позиция за дадена планета

АСЦ SR в XI дом на радикса

Винаги изважда на преден план приятелите. Ако факторите в хороскопа са благоприятни, това ще бъде година на нови приятелски връзки, от приятелите и познатите ще зависи изпълнението на новите планове.