Posts Tagged ‘напрегнати аспекти’

Марс в XI дом

Марс в XI дом обикновено говори за големи планове, надскачащи възможностите на дадения човек; за спорове с приятели.

Марс във II дом

Марс във II дом води до невнимание в начинанията или към прекалено големи разходи, често превишаващи възможностите на човека. Ако Марс има напрегнати аспекти, неизбежни са неприятностите и затрудненията с парите.