Posts Tagged ‘капиталовложенията’

Венера в VIII дом

Венера в VIII дом благоприятства процесите и капиталовложенията (с изключение на случаите, когато се намира в Скорпион).