Posts Tagged ‘интелектуалните’

Меркурий в VI дом

Раняването на Меркурий в този дом силно затруднява интелектуалните усилия.