Posts Tagged ‘изискващи добра репутация’

Луна в XII дом

Също така това е указание за грижи и неприятности, свързани с жени.