Posts Tagged ‘здравето’

Юпитер в VI дом

Ако е ранена, тази планета съветва да се прочисти кръвта и да се избягват крайностите, към които предразполага това положение.