Posts Tagged ‘журналисти’

Меркурий във II дом

Меркурий във II дом влияе на успехите в паричните въпроси само в зависимост от аспектите