Posts Tagged ‘домашния живот’

Уран в IV дом

Уран в IV дом предизвиква непредвидени изменения в домашния живот и говори за промяна на местожителството.