Posts Tagged ‘добри аспекти’

Юпитер в VII дом

Ако е ранен, той съветва да не сме прекалено доверчиви, тъй като с такова положение на Юпитер често се забелязва злоупотреба с доверие.

Венера във II дом

Венера във II дом покровителства финансите и повишава шансовете в работата